درباره ما

اهدف کلی ما

هدف از ایجاد این وبسایت ایجاد محیطی دوستانه با مخترعین وجذب افراد صاحب ایده وکمک گرفتن از آنها در تولید واصلاح سایر طرحهای ارجاع شده توسط تولیدی ها باکمک وتوانائیهای مخترعین عضو شده وارتباط دادن صاحبان تولیدی ها وسرمایه گذاران با مخترعین جهت تولید طرحهاو ارائه توانمندی فکر ایرانی در زمینه اختراعات ایجاد فروشگاه اینترنتی و ارائه اختراعات تولید شده توسط مخترعین در آن بیمه نمودن مخترعین عضو وفعال در این وبسایت توسط مدیریت مجموعه تولید طرحهای جدید و اشتغال زائی مفید می باشد.

اشاره ای جزئی به برخی از مشکلاتی که گریبانگیر اکثر مخترعین است:
چرا نخبه های ایرانی در خارج از مرزها طرفداران زیادی دارند ودر بهترین وبزرگترین شرکتها خدمات ارائه می دهند ؟
در نگاه کلی وآگاهانه می توان چنین بیان کرد که اکثر اشخاص دارای ایده وفکر نو پس از مسافرت به کشورهای مختلف تحت شرایط مالی ضعیف قرار گرفته وبه ناچار طرحشان را با کمال صداقت وبدون کم وکاست در اختیار شرکتهای تولیدی قرار داده اند چون چیزی برای از دست دادن نداشتند البته در کشورهای توسعه یافته چون منبع درآمدی مانند نفت وجود ندارد ومحدود است بیشتر بر روی تولید طرحهاکسب در آمد می کنند وبیشتر جذب افراد نخبه به این دلیل است .وباعث شکوفا شدن وجذب ایرانیها همان اشخاصی هستند که از جان ودل وتحت آن شرایط سخت مایه گذاشتند .به نظر شما اگر سرمایه گذاری سود از سرمایه اش به توسط طرح ببرد باعث نمیشود سری بعد راحتر ودست ودلبازتر از مخترع حمایت کند مگر از پول بدش می آید .
در ایران مخترعین چقدر با تولید کننده ها صادقند؟یا تولید کننده با مخترع ؟
گذشت نداشتن وبی اعتمادی نسبت به هم ومدیریت نادرست باعث شده نخبه های ایرانی در خارج از مرزها ارائه خدمات بدهند وجوانان جویای کار در کشورمان دنبال کار . واکثر مخترعین در داخل کشورمان در کوچه پس کوچه های بی عدالتی _بی برنامه بودن بدون هدف در حرفه وفکر خود دنبال شغلی می گردند تا امرار معاش کنند واز هدف اصلی خود دور شده اند از خطاهای فردی گرفته تا....
چند عامل باعث سردرگمی مخترعین شده که یکی از این عوامل به اداره ثبت اختراع ومالکیت صنعتی برمیگردد چون از کارشناس فنی کار بلد بهره گرفته نمیشود متاسفانه طرحهایی که جنبه تولید ندارند وحتی قابل ساخت در نمونه اولیه نیز نیستند بعضا گواهی ثبت دریافت میکنند فقط به دلیل وجود نداشتن طرحی با آن عنوان یا اسم همین حرکت خود باعث بی اعتمادی بین تولید کننده ومخترع شده اختراعی صورت گرفته واسنادش موجود ولی در عمل حتی قابل فکر جهت تولید نیست کارهایی از این قبیل باعث شده مخترع اصلی به خاطر طمع دیگری جلو پیشرفتش گرفته شود و به نقل از یه ضرب المثل"چوب خیس به هوای چوب خشک میسوزد . عامل دیگر سردرگمی مخترعین این است که مخترعی طرح بسیار جالبی جهت ارائه دارد ماهها زحمت کشیده شده هزینه کرده وپروژه ای را به سرانجام رسانده تا تولید شود با مراجعه به تولید کننده با کمال حیرت میبیند تولید کننده توقع دارد (ماست را با جاش بخورد )این چنین حرکات باعث سردرگمی بین نخبه وتولید کننده گان شده است .حال بماند فرهنگ استفاده از طرح جدید جانیفتاده .
متاسفانه در کشور ما تولید کننده ها به اکثریت کپی بردارند و حوصله سر کله زدن با طرح جدید راندارند چون سود خوبی از تولید طرح مشابه عایدشان میشود البته تا چند سال پیش در سالهای اخیر به علت پیشرفت علم ورسانه ها طرح جدید سریع جایگزین طرح قبلی میشود واین عمل اکثر تولید کننده ها را با مشکل مواجه کرده است ودلیل دیگر بیکاری تولیدیها به کپی زنی ابر قدرتی چون چین برمی گردد که بازار های اکثر کشورها را تسخیر نموده . متاسفانه هستند افرادی که طرحی را خواسته اند تا جهت تولید به چین بفرستند وپس از تولید وارد بازار داخلی کنند که خود بسی جای تامل وناراحتی دارد .پس تولید کننده ایرانی چه پس جوانان جویای کار چه باید افسوس خورد به چنین افکارها .
اکثر جوانان با تحصیلات عالیه متاسفانه دنبال شغل مناسبند ودست نیافتنی احساس می کنند به جای اینکه بر رشته تحصیلی که سالها زحمت کشیده اند فعالیت مثبتی داشته باشند به ناچار اقدام به کار در شغلهای مختلف میکنند .علت اصلی تولید نشدن ودور شدن افراد دارای طرح وایده از شغل اصلیشان است . دولتمردان حمایت های خوبی از مخترعین میکنند وهزینه های هنگفتی صرف می شود ولی به معنای واقعی پایه واساس قابل قبولی که شرایط را اصلاح کند دیده نمیشود افرادی که سکاندار وتولید کننده علم واشتغال هستند نه بیمه شده اند نه منزل مناسب نه کار مناسب پس این همه هزینه سر از کجا در آورده الله واعلم چون اینجانب چند اختراع در ایران با عنوانهای موجود در وبسایت به ثبت رسانده ام کلیه متن نوشته شده دیدگاه شخصی اینجانب نسبت به جایگاه مخترعین است امیدوارم شما مخترعین عزیز دیدگاه های خود را برای ما ارسال کنید تا با هم فکری نصبت به رفع موانع ومشکلاتمان اقدام کنیم .
امیدواریم تلاش بی وقفه برخی مسئولین جهت ایجاد اشتغال که اکثرا به وام دادن معطوف میشود نه ایجاد شغل جدید واکثر اشخاصی که وام میگیرند ماشین خریده ومسافر کشی میکنند تا اقساط وام را پرداخت کنند مسولین محترم وزحمت کش روزی دست از تلاش اینچنینی بردارند وکارگروهی تشکیل شود وبه روستاهایمان سری بزنند بدون شک در هر روستا دو فرد صاحب ایده وفکر خواهند یافت که کشاورزی می کنند عمر افراد سپری می شود بهتر نیست به جای خدمت در شغل کشاورزی از فکرشان جهت ایجاد اشتغال جوانان بیکار بهره گرفت زحمات ارزنده ای کشیده شده با وجود دانشگاهها اکثر افراد دارای علم شده اند بهتر نیست خلق کننده علم را بکار بگیریم شخصی گواهینامه گرفته موقع زمستان وبرف زنجیر بستن بلد نیست وبه وفور می بینیم مثلا بهتر نیست موقع اخذ گواهینامه امتحان زنجیر چرخ بستن لحاظ شود تا راننده در برف گیر نکند وراه را بر دیگران نبندند و هزار مشکل اینچنینی که مخترعان و مبتکران ایرانی با آن دست به گریبان هستند.
ایرانی وقدرت فکرییش بی همتاست فقط متاسفانه به دلیل زیاده خواهی برخی افراد پرطمع وتوقع، از اشخاص بدرستی استفاده نمی شود به وفور دیده می شود افرادی دارای فکر واندیشه فقط وفقط به علت کمبود امکانات مالی یا آشنا و....واقعا سردرگمند (کاش هر شخص بر سر کار وحرفه ای باشد که توانائی انجامش را دارد )ایران گلستان می شود. 

تمام حقوق این وبسایت برای وحید نوایی محفوظ است